2 . לפניכם טבלת כפל . ז . היעזרו בטבלה שהשלמתם ופתרו . = 35 × 33 33 32 31 × 1,056 33 34 ה . בכמה תוצאת התרגיל 32 × 34 קטנה מתוצאת התרגיל 33 × 34 ? ב- ו . כתבו תרגיל כפל שתוצאתו קטנה ב- 31 מתוצאת התרגיל 31 × 34 : = × א . מה גודל הקפיצה בין המכפלות שבטור של הגורם 32 ? השלימו את הטור . ב . מה גודל הקפיצה בין המכפלות שבשורה של הגורם 33 ? השלימו את השורה . ג . השלימו את כל הטבלה . ד . היעזרו בטבלה שהשלמתם ופתרו . = 33 × 33 = 31 : 1,054 74 א . קשרים בין תרגילים 3 . פתרו את התרגיל הראשון בכל סעיף והיעזרו בו כדי לפתור את שאר התרגילים . בא דיון באיזה תרגיל אפשר להיעזר כדי לפתור את התרגיל = 5 × 49 ? פתרו . = 500 × 3 = 499 × 3 = 498 × 3 = 497 × 3 = 4 × 30 = 4 × 29 = 4 × 28 = 4 × 27 4 . פתרו . אפשר לכתוב תרגיל עזר מתאים . אתגר וה דג בא = 5 × 199 = × = 2 × 249 = × = 499 × 2 = × = 79 × 2 = × = 3 × 299 = × = 4 × 39 = × 75 א . קשרים בין תרגילים 5 . פֶּסִי אמנית הפסיפס מקשטת שולחנות . כל שולחן היא מקשטת ב- 321 אבנים . א . פסי כתבה ופתרה נכון את התרגיל 5,457 = 17 × 321 . מה לדעתכם היא חישבה ? דיון כיצד ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית