100 ס"מ = 1 מטר ( ובקיצור 1 מ' ) 1,000 מ׳ = 1 קילומטר ( ובקיצור 1 ק"מ ) תזכורת 2 . השלימו את הטבלאות . 3 . השלימו מספרים מתאימים . 4 . השלימו יחידות מידה מתאימות ( מ"מ, ס"מ, מ' או ק"מ ) . קילומטריםמטרים 5,000 2 500 90 מטריםסנטימטרים 400 3 1 2 1,000 5 . לפניכם איור מוקטן של תמרור בצורת משולש שווה צלעות . היקף התמרור הוא 1 מ' ו- 80 ס"מ . מה אורך צלע אחת שלו ? 5 > 4,000 60 < 3 ב א א מ׳ < ס״מ ג ק״מ < מ׳ ב מ׳ > ס״מ ד ק״מ > מ׳ 200 = 2 ג מדידת אורך והיקף 68 שוב חישוב 6 . כל ילד מחזיק שלט, ועליו כתוב המרחק שהוא הלך . 7 . בחווה של שמעון החקלאי יש שדה בצורת מלבן . היקפו של השדה הוא 1 ק"מ . הציעו שתי אפשרויות לאורכי הצלעות של השדה המלבני . כתבו את האות הראשונה של השם של כל ילד במקום המתאים . איזו מילה קיבלתם ? הילד שהלך את המרחק הילד שהלך הגדול ביותר את המרחק הקטן ביותר אפשרות א : , אפשרות ב : , דוב הלל יוסי משה דוד 2 ק״מ ו- 20 מ׳ 2 ק״מ ו- 300 מ׳ 3,200 מ׳ 2,200 מ׳ 3 ק ״ מ ה ח ו ו ה ש ל ש מ ע ו ן ה ח ק ל א י אל תשכחו לציין את יחידות המידה ! מדידת אורך והיקף 69 שוב חישוב 8 . בחרו את יחידת האורך המת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית