3 . פתרו בעזרת מקלות השברים . א ב ג ד ה ו 2 × 3 6 = 8 8 3 × 2 = 4 1 × 4 = 2 2 × 5 = 6 1 × 8 = 4 1 × 4 = 8 4 × 3 = 12 דוגמה ז . כפל שלם בשבר 56 4 . א . פתרו בעזרת מקלות השברים . ב . סדרו את התוצאות לפי גודלן : 5 . השלימו . כתבו בבלון שמתחת לכל תוצאה את האות הכתובה בבלון שליד התרגיל . בדיקה מה קיבלתם ? ל ב ם כ י פ ר ש 7 × 1 3 = 8 = 2 × 5 2 × 4 1 × 4 = 4 = 4 3 0 × 2 = 3 × 10 = 9 1 × 7 4 × 3 = 6 = 5 א ב 1 × 1 × 1 = 5 1 × 1 = 4 1 = 3 1 × 1 × 2 = 5 1 × 2 = 4 2 = 3 התוצאה התוצאה הגדולה ביותר הקטנה ביותר ז . כפל שלם בשבר 57 6 . לפניכם מצולעים משוכללים שנמדדו במקלות השברים . חשבו את ההיקף של כל מצולע לפי אורך הצלע שלו . 3 יחידה 8 4 יחידה 9 5 יחידה 12 1 יחידה 5 כל הצלעות של מצולע משוכלל שוות זו לזו באורכן . היקף המשולש : תרגיל : היקף הריבוע : תרגיל : היקף המשושה : תרגיל : היקף המתומן : תרגיל : ז . כפל שלם בשבר 58 2 8 = × 10 1 ג 10 3 = × 4 א 4 9 = × 3 5 = × 5 ד 12 ב 6 3 1 ג 1 = × 12 1 = × 3 א 1 3 2 = × 4 1 = × 3 ד ב 1 2 7 . נתונים ההיקפים של ריבועים שונים . חשבו את אורך הצלע של כל ריבוע . 8 . השל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית