5 . השלימו מונים שונים בכל סעיף ופתרו . 6 . פתרו . 1 1 + 2 ה = 12 1 5 - 2 7 ו = 7 1 - 2 ז = 8 1 5 + 2 ח = 6 5 1 - 12 א = 4 2 2 + 3 ב = 6 7 1 - 9 ג = 3 2 1 - 3 ד = 12 7 . פתרו . 7 2 - 9 א = 3 7 2 + 9 ב = 3 7 1 - 10 ה = 2 7 1 + 10 ו = 2 1 1 - 4 ג = 12 1 1 + 4 ד = 12 1 1 - 3 ז = 6 1 1 + 3 ח = 6 ב א 1 - 3 1 = 9 - 3 = 9 - 9 = 3 - 9 = 3 ו . חיסור שברים – מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 50 ג 8 . השלימו בעזרת המספרים האלה . אפשר להשתמש באותו מספר יותר מפעם אחת . 1 3 14 4 1 2 9 . פתרו את הבעיות . ב 1 חפיסות שוקולד : כדי להכין את העוגה דוד צריך גם 1 2 3 חפיסה לבלילה והשאר לקרם . 4 כמה שוקולד דוד צריך לקרם ? חישוב : א 1 כוסות סוכר : כדי להכין עוגת שוקולד דוד צריך 1 4 1 כוס לבלילה והשאר לקרם . 2 כמה סוכר דוד צריך לקרם ? חישוב : ב א = - = - = + + = + + = + = + ו . חיסור שברים – מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 51 כתב סתרים - צורות במקום מספרים 11 . איזה מספר מתאים לצורה ? 7 = א 3 = - 4 10 7 = 3 = - 4 10 ב 2 10 7 = ג 5 = + 4 10 7 = 7 = + 4 10 ד 4 10 7 = 9 = + 4 10 ה 5 10 7 סוף התחלה 8 1 - 4 + 1 - 8...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית