• מדוע פתרה מיכל את התרגיל בעזרת מקל העשיריות ? • האם אפשר לראות עשיריות על מקל החמישיות ? • האם אפשר לראות חמישיות על מקל העשיריות ? דיון 5 . פתרו בעזרת מקלות השברים . שימו לב למכנים של השברים ובחרו את מקלות השברים המתאימים . 3 1 + 4 2 ד = 8 3 + 3 = 12 6 1 + 9 5 ה = 3 1 + 6 א = 2 1 1 + 2 2 ו = 12 4 + 3 ב = 9 3 1 + 8 9 ז = 4 1 + 10 ג = 2 8 3 + 12 11 = 12 12 מיכל פתרה כך : 2 . 1 + 5 3 . היעזרו במקלות השברים ונסו לפתור את התרגיל = 10 2 1 + 5 4 = 10 1 + 510 = 1010 2 4 = 5 10 4 1 1010 4 . פתרו בעזרת מקלות השברים . 1 1 + 10 1 ג = 5 3 + 5 א = 10 3 3 + 5 2 ד = 10 2 + 10 ב = 5 מיכל דוגמה עם המורה ה . חיבור שברים – מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 44 6 . השלימו בתרגילים מספרים מתאימים מתוך המספרים האלה : 7 . השלימו מונים . 1 1 33 64 49 129 2 2 1 = + 3 2 1 = + 3 2 1 = + 3 1 = + 3 3 + 4 3 ג 1 = 8 + 4 3 ב 1 = 12 + 4 א 1 = 4 4 2 6 6 יוצא מן הכלל א . אילו מהמספרים האלה שייכים לקבוצה ? מתחו קווים מהמספרים המתאימים אל הקבוצה . האם מצאתם שלושה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שלכם ) ? בדיקה מספריםזוג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית