4 . פתרו . אפשר להיעזר במקלות השברים או בציורים . דוגמה 3 1 - 2 4 התרגיל : = 1 4 בונים במקלות השברים . 1 . מוחקים 1 4 3 1 - 2 24 = 1 24 , ולכן : 1 4 נשארו 1 4 3 2 4 5 3 - 1 7 4 ז = 7 4 - 2 7 3 ד = 1 7 2 - 2 5 א = 1 5 1 - 1 13 ח = 11 4 - 20 7 ה = 20 1 - 10 ב = 10 4 1 - 2 5 5 ט = 1 5 4 ו = 2 - 2 6 3 - 1 10 ג = 1 10 5 . נסו לפתור את תרגילי החיסור בעזרת מקלות השברים או בעזרת ציורים . השוו בין שני התרגילים : איזה תרגיל קל יותר לפתור ? מדוע ? דיון 2 1 - 2 3 א = 3 1 2 - 2 3 ב = 3 ד . חיסור שברים – המכנים שווים 34 6 . פתרו . אפשר להיעזר במקלות השברים או בציורים . דוגמה 1 2 - 2 4 התרגיל : = 4 בונים במקלות השברים . 2 מחליפים מקל של יחידה במקל של רבעים . כדי למחוק 4 1 2 - 2 34 = 34 , ולכן : 1 4 נשארו 1 4 1 2 4 1 3 - 3 ז = 2 - 3 4 2 ד = 1 8 4 - 2 5 א = 5 8 7 - 3 10 1 ח = 2 10 11 - 2 12 2 ה = 12 4 - 2 6 ב = 6 1 - 2 1 - 10 ט = 100 5 ו = 2 2 - 2 7 ג = 7 כתב סתרים - צורות במקום מספרים 7 . פתרו . 3 = 1 5 1 - 1 + ד = 1 5 2 - ג = 1 5 2 + ב = 5 א = 5 ד . חיסור שברים – המכנים שווים 35 8 . השלימו מונים שוני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית