3 . בכל סעיף השלימו מכנים שונים . אם אי אפשר, Xונמס . 5 . סדרו את השברים לפי גודלם . 1 0 3 1 2 1 1 6 9 1 1 4 2 1 הגדול הקטן ביותר ביותר א ב 1 11 > 3 11 > 3 1 > 3 1 11 < 3 11 < 3 1 < 3 מי צודקת ? הסבירו . דיון 1 . 1 או 12 4 . לאה ועדינה התבקשו לקבוע איזה שבר גדול יותר : 20 1 גדול יותר כי מחלקים את השלם 12 לפחות חלקים, ולכן כל חלק גדול יותר . 1 גדול יותר 20 כי 20 גדול מ- 12 . עדינה לאה ב . השוואת שברים 12 6 . השלימו . א 1 1 85 היעזרו במקלות השברים והשלימו > או < . ב היעזרו בסעיף א והשלימו > או < . 2 2 45 48 85 כיצד אפשר להיעזר ב סעיף א כדי להשלים את סעיף ב ? דיון 7 . הנה זוגות שברים שהמונים שלהם שווים . השלימו > או < או = . 7 7 6 3 ז 3 3 3 3 ד 2 3 5 א 7 0 0 8 4 ח 12 4 7 1 ה 5 1 9 ב 10 1 1 15 5 ט 30 5 4 5 ו 2 5 8 ג 3 8 . כתבו מכנים מתאימים בכל סעיף . 100 100 < 5 ג 7 ב 5 > א 7 < עם המורה ב . השוואת שברים 13 מה אנחנו יודעים על חמישית ? כתבו חמישית במספר : כתבו שבר השווה לחמישית : כתבו שברים גדולים מחמישית : כתבו שברים קטנים מחמישית : צבעו חמישית מכל צורה . המונה : המכנה : 5 ס״מ 2 ס ״ מ סרטט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית