2 . כתבו שבר ומספר מעורב או מספר שלם מתאימים . דוגמה א ב ג ד ה = = = ( 8 ) = = ( 10 ) = מספרשבר מעורב 13 3 2 5 5 שבר גדול מ- 1 כרצונכם : 5 1 = 5 5 א . חזרה יוצא מן הכלל א ב ג 5 9 5 4 4 5 3 . ליד כל שבר יש כמה ציורים . בחרו את הציור המתאים וצבעו לפי השבר . א . אילו מהמספרים האלה שייכים לקבוצה ? מתחו קווים מהמספרים המתאימים אל הקבוצה . האם מצאתם שלושה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שלכם ) ? בדיקה שכל הספרות ש ל ה ם ש ו ו ת ז ו ל ז ו פרים ס מ ב . כתבו מספר נוסף השייך לקבוצה : ג . כתבו מספר נוסף שאינו שייך לקבוצה : 1,112 9,889 1,1225,555 788 88,888 6 א . חזרה 4 . היעזרו במקלות השברים שבמארז האבזרים, 1 והשלימו את הטבלה . חפשו שברים השווים ל- 3 אם אין שבר מתאים, סמנו X . 1 המקל שבר השווה ל- 3 X חצאים שישיות רבעים א חמישיות ב תשיעיות ג ד 12 2 . 5 . כתבו שלושה שברים השווים ל- 3 6 . היעזרו במקלות השברים והשלימו . אם אין מונה מתאים, Xונמס . 2 2 = 3 2 = 3 = 3 3 = 4 3 ד 6 = 4 3 ג 8 = 4 3 ב 10 = 4 א 12 2 6 דוגמאות 7 א . חזרה 1 . 1 3 7 . הקיפו את הפרפרים שמספריהם שווים ל- 8 . היעזרו במקלות השברי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית