ה ש ו ו א ה ו פ ע ו ל ו ת פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : אביאל בסיל, ניר גולן, סאני וסרמן, אסתר פריזנט, Shutterstock . com / asap creative תמונות : עמ' 70 – Little Savage , ויקישיתוף יתר התמונות : Shutterstock . com , מטח נתונים : עמ' 196 - הנתונים לקוחים מתוך "אטלס אוניברסיטאי חדש", פרופ' משה ברור, 2014 - 2015 . © כל הזכויות שמורות להוצאת יבנה . © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית התשע"ט - 2019 קריית משה רואו, רח’ קלאוזנר ,16 תל אביב, ת”ד ,39513 מיקוד 6139401 צוות המתמטיקה : טל’ 6460177 - ,03 math @ cet . ac . il מוקד תמיכה טלפוני של מטח : בשעות 00 : 8 - 00 : 18 המספק תמיכה מקצועית : 555 - 366 - 800 - 1 זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, וכן אין לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר את החומר ו / או ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית