שברים - חלק ב כפל וחילוק - חלק א סימני התחלקות ב- 3 , ב- 6 וב- 9 בעיות מילוליות דו-שלביות אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי מתמטיקה לבית הספר היסודי 11  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית