מקל שלישים לגזירה לפרק "שברים - חלק א" ( לעמוד ,17 פעילות 15 ) מלבנים לגזירה לפרק "שברים - חלק א" ( לעמוד ,57 פעילות 13 ) צורות לגזירה לפרק "שברים - חלק א" ( לעמוד ,46 פעילות 15 ) מסלולים פלוס לכיתה ד © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ם י ר פ ס מ י ס י ט ר כ כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית © מסלולים פלוס לכיתה ד 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית