3 . ספר "שולחן ערוך" נכתב על ידי רבי יוסף קארו בצפת בשנת ה'שכ"ג, ונדפס לראשונה בוונציה במהלך שנת ה'שכ"ה . כמה שנים עברו בין כתיבת הספר להדפסתו ? 5 . ענו על השאלות . כתבו כל מספר באותיות ותמצאו את השנה . א . 5,683 - יזם רבי מאיר שפירא מלובלין את תוכנית הדף היומי . ב . 5,764 - בירכו את ברכת החמה . ג . 5,775 - הייתה שנת שמיטה . ד . 5,772 - חגגו את סיום הש"ס במסגרת הדף היומי בפעם ה- 12 . ה . 5,537 - תלמידי הבעל שם טוב עלו לארץ ישראל . ו . 5,579 - תלמידי הגאון מווילנא עלו לארץ ישראל . 4 . באיזו שנה התרחש כל אירוע ? א ב ג בשנת ה'תשע"ד מלאו 90 שנה לייסודה של העיר בני ברק . באיזו שנה היא נוסדה ? תנועת בית יעקב הוקמה על ידי הגברת שרה שנירר בשנת ה'תרע"ח . באיזו שנה חגגה התנועה 100 שנה להקמתה ? בית הספר ״בית יעקב״ הראשון בתל אביב הוקם בשנת ה'תרצ"ג . כמה שנים קיים בית הספר ״בית יעקב״ בתל אביב ? ה . השנים בלוח העברי 195 א = 1 ו = 6 ר = 200 ב = 2 ק = 100 ג = 3 ד = 4 ה = 5 ז = 7 ט = 9 ח = 8 י = 10 ל = 30 כ = 20 מ = 40 ס = 60 נ = 50 ע = 70 צ = 90 ש = 300 פ = 80 ת = 400 הנה הערכים של כל האותיות לפי סדר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית