3 . הספרה 0 » השלימו = או = : 302 32 » האם הספרה 0 משנה את ערכו של המספר ? בשיטה העשרונית : בשיטת הגימטרייה : איך כותבים את המספר ? השלימו את הטבלה . 4 . האפשרות לכתוב מספרים גדולים בשיטה העשרונית אין כל הגבלה על גודל המספר הנכתב . ומה בדבר שיטת הגימטרייה ? א . איך תכתבו את המספר 14,152 ? אפשר לכתוב י"ד אלפים קנ"ב . ככל שהמספר גדול יותר, קשה יותר לכתוב אותו בגימטרייה . לעומת זאת בשיטה העשרונית אפשר לכתוב בקלות מספרים גדולים מאוד . בשיטת הגימטרייה אין סימן מתאים למספר 0 . בשיטת הגימטרייהבשיטה העשרונית 4 יחידות 4 עשרות 4 מאות ד . שיטת הגימטרייה לעומת השיטה העשרונית 192 פינת הבלש 3 2 1 6 5 4 9 8 7 12 11 10 15 14 13 18 17 16 21 20 19 24 23 22 27 26 25 30 29 28 33 32 31 אתגר כרטיס טיסה כרטיס טיסה מושב : 38 מושב : 57 כרטיס טיסה כרטיס טיסה מושב : 05מושב : 63 כרטיס טיסה כרטיס טיסה מושב : 36 מושב : 55 כרטיס טיסה כרטיס טיסה מושב : 94מושב : 62 ב . כתבו בגימטרייה : 3,215 = 5,555 = 8,731 = 2,210 = המושבים במטוס מסודרים בשורות, שלושה מושבים בכל שורה . בירידה מהמטוס התבקש יואש לאתר שני חשודים על פי ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית