2 . השלימו לכל פרק צירופי אותיות ומספרים מתאימים . 3 . השלימו את הסדרות . סו, , , , ע, , , עג צז, , , ק, , רלז, , רלט, , , רמב הפרק הבאהפרק שלומדים עכשיוהפרק הקודם בכיתה ב בחומש בראשית בכיתה ג בחומש שמות בכיתה ד בחומש במדבר בכיתה ה בחומש דברים 11 12 יגיא יב ל"ז ל כ"ט 13 מה הפרק הבא שאקרא ? דוגמה ג . צירופי אותיות 189 4 . כתבו באותיות . הקפידו לכתוב את ערכי האותיות מהגדול לקטן . 5 . כתבו במספרים . 6 . כתבו את המספרים באותיות בתשבץ . 1 . במשחק כדור משחקים 11 ילדים . 2 . בגוף האדם יש 248 איברים בדיוק . 3 . ביממה אחת יש 24 שעות . 4 4 . יוֹבֵל הוא תקופה של 50 שנה . 3 2 1 בדיקה האם קיבלתם בטור הכחול שם של מדינה הגובלת בישראל ? בדיקה חברו את המספרים שקיבלתם . האם הסכום הוא 2,000 ? תתקס = תקו = תקלד = 649 = 900 = 821 = 515 = צירופי אותיות למספרים גדולים לאות ת יש הערך הגדול ביותר : ת = 400 . כשמספר המאות גדול מ- ,400 יש ליצור את המאות מצירוף של אותיות : מתחילים באות ת ומצרפים לה את מה שנשאר ( מהאות ת אחורה ) . דוגמאות : את המספר 600 כותבים באותיות כך : תר ( 200 + 400 ) . את המספר 764 כותבים בא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית