א ב ג 3 . מאיר רוצה לחלק את ערֵמת הקוביות לארגזים כך שבכל ארגז יהיה אותו מספר של קוביות . השלימו מספרים וכתבו תרגילים מתאימים . תרגיל תרגיל תרגיל כפל וחילוק עד 200 - חישובים בעל פה 177 שוב חישוב 4 . השלימו אפשרויות שונות . אב 5 . השלימו אפשרויות שונות . = : 120 = : 120 = : 120 = : 120 = : 120 = : 120 > האם אפשר להוסיף תרגילים לסעיף א ? אם כן, תנו דוגמה : > האם אפשר להוסיף תרגילים לסעיף ב ? אם כן, תנו דוגמה : סדרו את הגורמים החד-ספרתיים בכל התרגילים לפי גודלם : בדיקה הגדול הקטן ביותר ביותר האם מצאתם שרק המספר 7 חסר בסדרת המספרים ? 100 = × 100 = × 100 = × 80 = × 80 = × 80 = × כפל וחילוק עד 200 - חישובים בעל פה 178 שוב חישוב 6 . באולם היו 105 כיסאות . משה ניסה לסדר אותם בדרכים שונות לקראת אירוע . בכל הדרכים הכיסאות צריכים להיות מסודרים בצורת מלבן - אותו מספר של כיסאות בכל טור ואותו מספר של כיסאות בכל שורה . עזרו למשה להחליט : האם הוא יוכל לסדר את הכיסאות בדרכים האלה ? 7 . השלימו ופתרו בעזרת פילוג . א . בכל שורה יהיו 15 כיסאות . כן / לא אם כן, כמה שורות יהיו בסידור ? ב . בכל שורה יהיו 10 כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית