מספר התושבים ( בקירוב ) בכמה ערים גדולות בעולם בשנת תשע"ה : ד . באילו שלוש ערים יחד היו יותר תושבים מאשר בשנחאי ? ג . ב ישראל היו 8,380,000 תושבים . באילו מהערים שבציור היו יותר תושבים מבישראל ? לונדון 8,674,000 שנגחאי קהיר 24,152,000 9,278,000 פריז ניו יורק שני מיליון מאתיים וארבעים אלף שמונה מיליון חמש מאות וחמישים אלף איך ייתכן שבעיר יש יותר תושבים מאשר במדינה ? ! ז . מספרים גדולים ממיליון 169 2 . לפניכם מספרים : 3 . התבוננו במפה שבעמוד 164 . א . שלוש הערים הגדולות בישראל הן ירושלים, תל אביב וחיפה . האם בשלושתן יחד יש יותר או פחות ממיליון תושבים ? ב . מצאו במפה יישובים שיש בהם יחד יותר ממיליון תושבים . כתבו אפשרויות שונות . אפשרות 1 : אפשרות 2 : אפשרות 3 : 45,000 35,000 250,000 870,000 350,000 900,500 450,000 520,000 450,000 ב השתמשו במספרים, כתבו תרגילי חיבור שהסכום שלהם קטן ממיליון ופתרו אותם : א השתמשו במספרים, כתבו תרגילי חיבור שהסכום שלהם גדול ממיליון ופתרו אותם : ז . מספרים גדולים ממיליון 170 א ב 4 . פתרו . 6 . המשיכו את הסדרות בקפיצות שוות . 5 . קפצו קדימה לפי גודל הקפיצה הנת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית