חיפה : 279,591 נתניה : 210,834 פתח תקווה : 236,169 תל אביב יפו : 438,818 אשדוד : 221,591 ירושלים : 882,652 באר שבע : 205,810 חולון : 190,838 ראשון לציון : 247,323 בני ברק : 188,964 26 . על המפה מסומנים כמה יישובים בארץ ישראל ומספר התושבים שהתגוררו בהם בשנת תשע"ז . א . צבעו את העיגול ליד כל שם של יישוב על המפה לפי מפתח הצבעים . עד 200,000 תושבים מ- 200,001 עד 400,000 תושבים מ- 400,001 עד 600,000 תושבים מ- 600,001 עד 800,000 תושבים מ- 800,001 עד 1,000,000 תושבים המידע מבוסס על נתונים של רשות ההגירה והאוכלוסין . ו . המספרים עד מיליון – הכרה, מבנה ופעולות 164 יוצא מן הכלל ב . > עגלו את מספר התושבים בבני ברק ובפתח תקווה לעשרות אלפים . , > בכמה בערך מספר התושבים בבני ברק קטן ממספר התושבים בפתח תקווה ? ג . מספר התושבים בירושלים גדול כמעט פי ממספר התושבים בתל אביב . ד . מצאו ארבעה יישובים שמספר התושבים בהם יחד קרוב למספר התושבים בירושלים . , , , ממספר התושבים בירושלים . ה . מספר התושבים בחיפה ובתל אביב יחד גדול / קטן בכמה בערך ? חישוב : תשובה : 27 . בשנת הלימודים תשע"ה למדו בבתי הספר היסודיים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית