א ב ג ד 3 . כתבו שני מספרים מתאימים לכל קטע . 5,0004,9004,100 4,600 4,500 4,000 14,100 14,000 50,000 40,000 10,200 10,100 ד . המספרים עד 100,000 – עיגול ואומדן 118 33,000 32,000 32,500 איך נגלה איזה מספר נמצא באמצע בין 32,000 ל- 33,000 ? 4 . איזה מספר נמצא באמצע בין שני המספרים ? השלימו . = 2 : 3 עם המורה ג 15,000 15,100 ב 15,000 16,000 א 15,000 15,010 ולכן גודל הקפיצות גודל הקפיצה הגדולה הקטנות הוא 500 . הוא 1,000 . ד . המספרים עד 100,000 – עיגול ואומדן 119 ד 15,000 25,000 א ג ה ב ד ו 5 . בכל סעיף הקטע האדום שווה לקטע הכחול . לאיזה קטע כל מספר שייך ? מתחו קו לקטע המתאים . 1,453 1,453 1,460 1,5001,450 1,400 24,620 24,700 24,600 24,620 25,000 24,000 32,606 33,000 32,000 32,606 40,000 30,000 32,606 32,700 32,600 מספר הלווייתנים בעולם מוערך במיליון ושבע מאות אלף . ( נכון לשנת תשע"ה ) 1,450 דוגמה ד . המספרים עד 100,000 – עיגול ואומדן 120 ג ב א נתון המספר 7,323 . • בין אילו עשרות שלמות המספר נמצא ? בין אילו מאות שלמות ? אלפים שלמים ? • לאיזה אלף שלם הוא קרוב ביותר ? דיון כתבו את העשרות השלמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית