199,98299,98399,98499,98599,98699,98799,98899,98999,98000,09 100,09200,09300,09400,09500,09700,09900,09010,09 27 . לפניכם לוח מספרים : היעזרו בחוקיות של הלוח ומצאו את המספרים המסתתרים מאחורי המדבקות . 28 . בכל סעיף השלימו את המספר הקודם ואת המספר העוקב . 29 . פתרו . א = 1 - 74,000 ה 60,100 = + 60,099 ב = 1 + 59,999 ו 43,199 = - 43,200 ג = 1 - 80,000 ז 70,000 = + 1 ד = 1 + 49,909 ח 49,899 = 1 - א 89,999 ד 27,099 ב 69,999 ה 34,900 ג 20,000 ו 48,000 , , , ב . המספרים עד 100,000 – הכרה ומבנה 109 30 . פתרו . 31 . בכל סעיף השלימו מספרים שונים . 32 . כתבו כל מספר במקום המתאים . א = 8,999 - 9,000 ה 1 = - 43,000 ב = 5,699 - 5,700 ו = 39,999 – 40,000 ג 1 = - 9,750 ז 1 = – 70,600 ד 1 = - 10,880 ח 1 = 70,999 – א 45,930 > > 45,918 ג 45,100 > > 45,078 ב 45,190 > > 45,178 ד 45,980 > > 45,978 ב ד ו א ג ה 45,925 45,979 45,18145,090 6,702 > > 6,699 6,702 > > 6,699 9,001 > > 8,998 9,001 > > 8,998 10,001 > > 9,998 10,001 > > 9,998 > 56,841 > > 56,841 > > 50,001 > > 50,001 > > 90,800 > > 90,800 > אה ! נזכר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית