ב . > סמנו בציור שבעמוד הקודם 1,000 נקודות . 10,000 = × 1,000 כמה אלפים יש בעשרת אלפים ? > סמנו בציור 100 נקודות . 10,000 = × 100 כמה מאות יש בעשרת אלפים ? 2 . ראובן בנה את המספר 5,325 בכרטיסים : 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 100 10 1 110 1 1 1 א . השלימו : ב . > כתבו את המספר 5,325 בבית המספרים . > מהי ספרת המאות של המספר ? > מהו ערך הספרה 2 במספר 5,325 ? הקיפו : 200 / 2 / 2,000 / 20 > הספרה 5 מופיעה במספר פעמיים . מה הערך שלה בכל אחת מהפעמים ? ג . בסוף הספר מצורפים שני דפים מחיקים . עבדו בדף הנקודות המסומן באות א . סמנו 5,325 נקודות . ד . כמה נקודות לא מסומנות נותרו בדף ? השלימו : 10,000 = + 5,325 ה . היעזרו בדף הנקודות וכתבו שלושה תרגילי חיבור נוספים שהתוצאה שלהם היא 10,000 : יח יד ות ע ש ר ות מ א ות א ל פ ים ע ש ר ות א ל פ ים ראובן 1 × + 10 × + 100 × + 1,000 × 5 = 5,325 82 א . המספרים עד 10,000 – חזרה א ב ב א 4 . השלימו את הסדרות בקפיצות שוות וכתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה . 2,716 2,706 ג 7,258 7,256 7,254 ד 3,060 3,040 ג ד 3 . קפצו קדימה לפי גודל הקפיצה הנתון . 4,235 4,235 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית