2 . חזרו לפעילות 1 וכתבו ליד כל זווית שלא הקפתם חדה, קהה או שטוחה . 3 . ציירו בכל סעיף זווית מתאימה על קווי הרשת . אם אי אפשר, סמנו X . בדיקה האם סימנתם X בסעיף אחד בלבד ? גבא זווית קההזווית ישרהזווית חדה והד זווית קההזווית ישרהזווית חדה זווית חדה היא זווית הקטנה מזווית ישרה . זווית שטוחה היא זווית ששתי הקרניים שלה יוצרות יחד קו ישר . זווית קהה היא זווית הגדולה מזווית ישרה וקטנה מזווית שטוחה . תזכורת אני ממהר לעמוד הבא ! זוויות ושעון 76 שוב חישוב א ג ד ב 4 . השלימו . בכל המקרים שבהם הזווית בין המחוגים אינה שטוחה, יש להתייחס לזווית הקטנה מזווית שטוחה . כשמציירים מחוגים של שעה שאינה מספר שלם יש לשים לב למיקום של המחוג הקטן . יונית התעוררה השכם בבוקר, בשעה . איזו זווית יש בין המחוגים בשעה הזאת ? הקיפו : חדה / ישרה / קהה / שטוחה יונית חזרה מבית הספר לאחר חוג מחול, בשעה , שבה הזווית בין מחוגי השעון הייתה זווית . 1 12 2 4 8 7 56 11 10 39 1 12 2 4 8 7 56 11 10 39 השעה השעה 1 12 2 4 8 7 56 11 10 39 1 12 2 4 8 7 56 11 10 39 השעה השעה 1 12 2 4 8 7 56 11 10 39 1 12 2 4 8 7 56 11 10 39 יונית הלכה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית