4 . השלימו אפשרויות שונות . היעזרו במקלות השברים . א ב ג 1 1 = 3 1 = 3 = 3 2 2 = 3 2 = 3 = 3 3 3 = 4 3 = 4 = 4 6 . השלימו מכנים מתאימים . 6 1 = 12 3 ג 1 = 9 2 ב 1 = 10 א 5 . השלימו מונים מתאימים . כתבו אפשרויות שונות . א ב = 5 = 105 = 105 10 = 3 = 123 = 123 12 שברים גדולים מ- 1 ו . שברים שווים 70 1 . לפניכם פסים שאורכם כאורך מקל היחידה . סמנו עליהם את המספרים הנתונים . א 2 3 ב 4 5 ד 7 6 ג 3 1 4 71 בדקו את עצמכם 2 . העיגול הוא היחידה . כתבו שברים מתאימים במספרים ובמילים . 3 . בחרו את העיגול המתאים, צבעו בו חלקים והשלימו . א ב במילים במילים חמש שביעיות 4 . הקיפו את השברים הגדולים מ- 1 ואת האותיות שמעליהם . כתבו את האותיות שהקפתם לפי הסדר . מה קיבלתם ? בדיקה 10 10 20 9 12 2 8 8 10 3 3 2 7 4 ב ל ר שדסג ( 8 ) ( 8 ) 72 בדקו את עצמכם ב א = מספר שבר מעורב = מספר שבר מעורב 5 . הריבוע הוא היחידה . כתבו מספרים המתאימים לציורים . 7 . בכל סעיף כתבו מספר מעורב, מספר שלם או שבר מתאים . 4 2 9 ד = 6 א = 3 10 6 ה = 10 ב = 5 0 4 1 ו = 10 ג = 5 6 . א . כתבו שני שברים קטנים מ- 1 שהמכנה שלהם הוא 7 : ב . כתב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית