מספר מעורב השברהמכנההמונה או שלם 7 74 3 1 4 4 4 47 7 א 85 ב 48 ג 02 ד 128 ה 41 ו 33 9 . השלימו את הטבלה . היעזרו במקלות השברים או בציורים . דוגמה דוגמה ה . שברים, מספרים מעורבים ומספרים שלמים 54 10 . השוואה ל- 1 א . מתחו קו מכל פרי אל הסלסילה המתאימה . היעזרו במקלות השברים . ב . כתבו עוד שברים השווים ל- 1 : מה משותף לכל השברים השווים ל- 1 ? ג . השלימו כך שיתקבלו שברים קטנים מ- 1 : מה הקשר בין המונה למכנה בכל השברים הקטנים מ- 1 ? 6 3 24 ד . השלימו כך שיתקבלו שברים גדולים מ- 1 : מה הקשר בין המונה למכנה בכל השברים הגדולים מ- 1 ? 5 7 1 10 2 3 3 8 6 4 6 5 1 10 2 6 6 3 8 8 3 2 5 5 6 4 6 3 24 קטן מ- 1 גדול מ- 1 שווה ל- 1 ה . שברים, מספרים מעורבים ומספרים שלמים 55 11 . כתבו שברים שונים השווים ל- 2 . היעזרו במקלות השברים או בציורים . דוגמה מה הקשר בין המונה למכנה בשברים השווים ל- 2 ? 12 . השלימו את הטבלה . השברגודל השברהמכנההמונה א גדול מ- 1 4 ב קטן מ- 1 4 ג גדול מ- 1 4 ד קטן מ- 1 4 ה שווה ל- 1 4 ו שווה ל- 2 4 ז שווה ל- 2 4 2 = 2 = 2 = 10 2 = 5 ה . שברים, מספרים מעורבים ומספרים שלמים 56 13 . הש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית