5 . כתבו שברים מתאימים במספרים ובמילים . 4 . א . הקיפו את השברים שהמונה שלהם הוא 3 . ב . סמנו קו מתחת לשברים שהמכנה שלהם הוא 3 . 2 1 33 32 14 3 3 3 5 א במילים ב במילים ג ( 8 ) במילים ד במילים ה במילים ו ( 9 ) במילים שלוש שביעיות במילים דוגמה 3 7 אפשר לכתוב גם שלוש חלקי שבע . ד . כל מיני שברים 37 6 . היעזרו במקלות השברים, ציירו שברים מתאימים וכתבו אותם במילים . במילים 2 דוגמה 7 שתי שביעיות א במילים 3 5 ב במילים 2 8 ג במילים 6 7 ד במילים 3 2 ד . כל מיני שברים 38 7 . כתבו וציירו שני שברים שונים שהמכנה שלהם הוא 4 . במילים במילים 8 . כתבו וציירו שני שברים שונים שהמונה שלהם הוא 4 . במילים במילים ד . כל מיני שברים 39 ה ד ג ב א 9 . העיגול הוא היחידה . בכל סעיף צבעו את השבר בעיגול המתאים . 3 4 6 8 2 3 4 5 10 12 ( 10 ) ( 12 ) ד . כל מיני שברים 40 10 . צבעו חלקים כרצונכם וכתבו את השברים המתאימים במספרים ובמילים . ד במילים ה ו ז במילים במילים במילים ג במילים ב במילים א במילים ( 8 ) ( 12 ) ( 10 ) ד . כל מיני שברים 41  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית