ד ג ב המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב 3 . כתבו מספרים בהתאם לציורים . דוגמה 2 16 4 2 6 6 א המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב 4 6 שתיים וארבע שישיות המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב ג . מספרים מעורבים ( שלישים ושישיות ) 31 ז ה המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב ו המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב ח המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב ט המספר המעורב במילים = מספר שבר מעורב אני יודע שביחידה יש 3 שלישים . ג . מספרים מעורבים ( שלישים ושישיות ) 32 פינת הבלש ג ד א ב = 2 : 3 עם המורה 4 . אילו מהמספרים האלה מתאימים לציור ? הסבירו . 5 . השלימו . אפשר להיעזר במקלות שברים או בציורים שלהם . 2 2 1 126 1 6 6 6 12 3 יחידות הן שישיות . 3 יחידות הן שלישים . = מספר שבר שלם 3 2 יחידות הן שלישים . = מספר שבר שלם 2 צבעו את החרוזים שלמטה כך שיתאימו למחרוזת . 2 יחידות הן שישיות . = מספר שבר שלם = מספר שבר שלם 7 4 1 10 16 13 3643536382 2927 5 2 8 11 14 6 3 9 15 12 יש תלמידים המעדיפים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית