פינת הבלש 4 . מדדו במקלות השלישים את גובהי העמודים של הציפורים האלה והשלימו . א צופית שלישים ב עורבני שלישים ג נקר שלישים, שהם יחידות ד חוחית שלישים, שהם יחידות נקר צבעו את החרוזים שלמטה כך שיתאימו למחרוזת . הסתכלו בסעיפים ג ו-ד : מה הקשר דיון בין הגובה ביחידות ובין הגובה בשלישים ? מה משותף לכל החרוזים הכתומים ? דיון אילו חרוזים נוספים יהיו כתומים ? 5992 8506839304 7 4 1 10 16 13 5 2 8 11 14 6 3 9 15 12 5 א . שברים במילים ( שלישים ושישיות ) א ב ג 5 . היעזרו במקל שלישים וסמנו בציור לאן תגיע כל נמלה אם תעבור את המרחק הנתון . - 2 שלישים א נמלה - 4 שלישים ב נמלה - יחידה אחת ג נמלה 6 א . שברים במילים ( שלישים ושישיות ) ו ה ד ג ב א המקלות מצוירים בהקטנה . 6 . בכל סעיף צבעו את המקלות לפי השבר הנתון או כתבו שבר מתאים . 5 שלישים 11 שלישים 4 שלישים שלישים שלישים שלישים, שהם יחידות 9 שלישים, שהם יחידות דוגמה יחידה 7 א . שברים במילים ( שלישים ושישיות ) 7 . צבעו לפי המספרים הנתונים . א ב ג ד 2 שלישים שליש 3 שלישים 4 שלישים 2 יחידות יחידה 3 יחידות 4 יחידות 8 א . שברים במילים ( שלישים ושישיות ) א ב ג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית