ד פי מ דבקות ל עמ' 3 1 , 16 עמוד 13 עמוד 16 עמוד 5 עמוד 9 דפי מדב ק ות לעמ' 5 , 9 עמוד 21 עמוד 36 עמו ד 24 דפ י מדבק ות לע מ ' 21 , 4 2 , 36 קסם וחברים היא מהדורה מעודכנת ומורחבת של מפתח הקסם , סדרה להקניית קריאה וכתיבה . הסדרה מציעה : הקניה שיטתית, מובנית ומדורגת של הקריאה והכתיבה . התאמה לשונות הלומדים בכיתה ההטרוגנית . פעילויות לפיתוח ערנות לשונית . טקסטים בשפה טבעית שנכתבו בהתאמה לשלבי רכישת הקריאה . טקסטים בסוגות שונות לקריאה ולהאזנה . מהדורה דיגיטלית בתוספת פעילויות ומשחקים אינטראקטיביים . עיצוב מרהיב ועדכני . 3 קֶסֶם וַחֲבֵרִים - רֵאשִׁית קְרִיאָה וּכְתִיבָה 3 לחינוך הממלכתי - דתי 19 . 4 . 28538 לחינוך הממלכתי - דתי רֵאשִׁית קְרִיאָה וּכְתִיבָה קסם וחברים 3 קֶסֶם וַחֲבֵרִים - שִׁירִים וְסִפּוּרִים לְכָל הַשָׁנָה לְכָל הַשָׁנָהשִׁירִים וְסִפּוּרִים לחינוך הממלכתי - דתי 19 . 4 . 28538 לחינוך הממלכתי - דתי קסם וחברים - שירים וסיפורים לכל השנה 2 קֶסֶם וַחֲבֵרִים - רֵאשִׁית קְרִיאָה וּכְתִיבָה 2 לחינוך הממלכתי - דתי 19 . 4 . 28538 לחינוך הממלכתי - דתי רֵאשִׁית קְרִיאָה וּכְתִיבָה קסם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית