ז

ז מָה מַתְאִים לַתַבְנִית ? הַקִיפוּ . זבּ זר ל ת לנ תז 61  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית