ד

ד מָה מַתְחִיל בְּ - ד ? מָה מַתְחִי ל בְּ - ת ? כִּתְבוּ . אֵילוּ צְלִילִים שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? בַּחֲרוּ וְהַקִיפוּ . דחנ ררדבּ ת חלמ דדגי ת מקנ ד 39  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית