י

י מָה שׁוֹמְעִים בְּהַתְחָלַת הַמִלָה וּמָה שׁוֹמְעִים בְּסוֹף הַמִלָה ? כִּתְבוּ . צִבְעוּ עִ גוּלִ ים כְּ מִ סְ פַּר הַצְ לִ ילִ ים בְּכָל מִלָה . הַעְתִי קוּ אֶת הַדֶגֶם . 25  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית