ק

ק כִּתְ בוּ אוֹת רִאשׁוֹנׇה . כִּתְ בוּ אוֹת אַחֲרוֹנׇה . צִבְעוּ עִ גוּלִ ים כְּ מִ סְ פַּר הַצְ לִ ילִ ים . הַעְתִי קוּ כָּל מִשְׁבֶּצֶת מֻדְגֶשֶׁת בָּרִבּוּעַ הַיְמָנִי לַמָקוֹם הַמַתְאִים מִשְׂמֹאל . 19  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית