87 חשוב לשמור על ניקיון המזון ועל טריותו כדי למנוע את קלקולו . • מיפוי פעילויות ומיומנויות הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים . פרק שלישי : לאכול בריא ציוני דרך מדעי החיים וטכנולוגיהמיומנויותמשימות לימודיותתת פרק ל ו כ א ל ך י ר צ דיון בעקבות קטע גורמים המשפיעים על הבריאות •  ניהול שיח רפלקטיבי פתיחה , עמוד : 32 – איכות המזון ( מגוון, טרי ) כמות מזון וכמות המים הנצרכת התנהגויות מקדמות אורח חיים •  בריא תזונה •  – אכילה של תפריט מגוון ומאוזן – שמירה על מזון : רחיצת פירות וירקות כהגנה מפני חיידקים וחומרים מזיקים, קירור מזון, עטיפת מזון – שתייה מספקת טכנולוגיה כנותנת מענה לצרכים •  או לפתרון בעיות – לדוגמה : לבעיה איך נשמור על המזון שלא יתקלקל - נעטוף אותו ונשמור בקירור . משימה אוריינית : אוכלים וגדלים , עמודים : 33 - 34 הפקת מידע מטקסט מילולי ומתמונות והסקת מסקנות משימה אוריינית : אוכלים ופעילים , עמוד : 35 הפקת מידע מטקסט מילולי ומתמונות והסקת מסקנות ם י ל כ ו א נו א ש זון מ ה משימה אוריינית : מה אכלתי במשך יום אחד ? עמודים : 36 - 39 איסוף מידע הפקת מיד...  אל הספר
רמות ספרי לימוד