65 מיפוי פעילויות ומיומנויות הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים . פרק שלישי : האביב הגיע תת ציוני דרך מיומנויותמשימות לימודיות פרק מדעי החיים ת ח י ת ב פ י ב א ה משימה אוריינית : ניתוח  תופעות מחזוריות, עונות שיח רפלקטיבי טקסט ותמונה, עמוד : 80 השנה : סתיו, חורף אביב, קיץ יב ב א ב ר ווי א ה זג מ משימת חקר ( תצפית ) : מה מזג האוויר היום ? עמודים : 82 - 83 איסוף מידע באמצעות  מאפייני העונה : מצב החושים ובאמצעות תצפית הקרקע, תנאי מזג האוויר, אורך היום והלילה  תנאי מזג האוויר : טמפרטורה, רוחות, משקעים, עננים  קליטת מידע מהסביבה על ידי חושים ציוני דרך טכנולוגיה  הטכנולוגיה מגבירה את יכולתו של האדם, נותנת מענה לצרכים ולפתרון בעיות משימת חקר ( מדידות ) : מודדים באמצעות מכשירים ומסכמים בטבלה את תנאי מזג האוויר, עמוד : 83 שימוש במכשירי מדידה ואיסוף נתונים - שבשבת, מד טמפרטורה איסוף נתונים ייצוג ממצאים בטבלה משימה אוריינית : מהו אורך היום באביב ? עמוד : 84 איתור ואיסוף מידע ממקורות מגוונים ם ד א ב ה י ב א ב משימה אוריינית : כיצד אנחנו מתנהגים באביב ? עמוד : 85 ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד