39 – תת הפרק השני מתמצאים בסביבה עוסק בחשיבות חוש הריח להתמצאות בסביבה . קליטת מידע כימי חשובה להתמצאות בסביבה ולהנאה וכן להתגוננות ממצבי סכנה . רעיונות מרכזיים האף הוא איבר חוש הריח . בעזרתו אנו קולטים מידע על ריחות נעימים, ריחות לא נעימים וריחות של • חומרים מסוכנים . בעזרת חוש הריח אנו קולטים מידע ומתמצאים בסביבה . • חשיבותו של המידע שנקלט בעזרת חוש הריח משפיעה על קבלת החלטות הנוגעות למחשבות, • לרגשות ולהתנהגויות שלנו . מיפוי פעילויות ומיומנויות הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים . פרק רביעי : חוש הריח ציוני דרך מדעי החייםמיומנויותמשימות לימודיותתת פרק ם י ט ל ו ע ק ד י מ משימת חקר : מה קולטים בעזרת חוש הריח ? עמודים : 45 – 46 סיור, איסוף מידע באמצעות תצפית והסקת מסקנות קליטת מידע מהסביבה •  על ידי החושים : – ריח חשיבות קליטת המידע •  לתפקוד בני אדם ה ב י ב ס ב ם י א צ מ ת מ משימת חקר : מדוע חוש הריח חשוב לנו ? עמוד : 48 איסוף מידע באמצעות תצפית והסקת מסקנות משימת הכנה : מכינים שקיות ריח, מיומנות ביצוע עמוד : 49 מילוי הוראות בנייה והרכבה משימה אוריינית...  אל הספר
רמות ספרי לימוד