8 השעריםכיתה ( בכיתות א - ב חוברות ) תחומי תוכן תכנים מרכזיים בתכנית הלימודים ג חומרים מדעי החומר ( חומרים ) • בסביבה תכונות ושימושים של חומרים • טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • מהות הטכנולוגיה, תהליך התיכּוּן : • התאמת תכונות של חומרים לדרישות המוצר אנרגיה מדעי החומר ( חומרים ) • בפעולה מדעי החומר ( אנרגיה ) • טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • חומרי דלק : תכונות, הפקה • ושימושים, מחיר סביבתי, פתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים שינויים בחומר : בעירה • מעגל חשמלי : מרכיבים ותפקודם, • שימושים בחשמל, תועלת ובטיחות מהות הטכנולוגיה, תהליך התיכּוּן : • התאמת תכונות של חומרים לדרישות המוצר מפגשים עם מדעי החיים ( מערכות ותהליכים • צמחים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות ) מאפייני חיים, מגוון המינים בטבע : • צמחים צמחים : מיון, מבנה, תהליכים • ושימושים ייחודו של האדם כמספק פתרונות • טכנולוגיים לצרכים כדור הארץ מערכות ותהליכים ביצורים חיים • בחלל ומערכות אקולוגיות טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • תופעות מחזוריות : פרק זמן, יממה, • חודש, שנה טכנולוגיה בשירות המדע, לוחות שנה • ד מפגשים עם מדעי החיים (...  אל הספר
רמות ספרי לימוד