הוֹרָאוֹת לַהֲכָנַת הַמְקוֹמוֹת • אֲרוּחַת הָעַכְבָּרִים בַּכְּפָר : מְדַמְיְנִי ם אֵיךְ הַמָקוֹ ם נִרְאֶה . • אֲרוּחַת הָעַכְבָּרִים בָּעִיר : מְדַמְיְנִים אֵיךְ הַמַחְסָן נִרְאֶה . • נֶעֱזָרִי ם בַּסִפּוּר . • יוֹצְרִים מֵהַחוֹמָרִים הַשׁוֹ נִים אֶת שְׁנֵי הַמְקוֹמ וֹת עַל הַקַרְט וֹנִים . • מַצִיבִים אֶת הָעַכְבָּרִים בְּאַחַד הַמְקוֹ מוֹת שֶׁהֵכַנְתֶם וּ מְסַפְּרִים אֶת הַסִפּוּ ר . י וֹ צְרִים שְׁנֵי מְקוֹמוֹת לָעַכְבָּרִים חוֹמָרִים : שְׁנֵי לוּ ח וֹת קַרְט וֹן ( אֶחָד לַכְּפָר וְאֶחָד לָעִיר ) , פְּלַסְטֵלִינָה, נְיָרוֹת צִבְעוֹנִיִים, בַּדִים וְכַדוֹמֶה . 85  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית