1 בַּשִׁיר שֶׁקְרָאתֶם הַכּוֹתֶבֶת מְתָאֶרֶת אֵיךְ יֵרָאוּ הַפְּגִי שׁ וֹת עִם דָוִד הַמֶלֶךְ וְעִם שְׁלֹ מֹה הַמֶלֶךְ . הִתְבּ וֹנְנוּ בַּצִי וּרִים וְכִתְבוּ אֵי זוֹ פְּגִי שָׁה מְתֹאֶרֶת בְּכָל צִיוּר . צִבְעוּ אֶת הַצִיוּרִים . 2 לִפְנֵיכֶם תְמוּנ וֹת שֶׁל כַּמָה מְקוֹמוֹת בִּי ר וּשָׁלַיִם שֶׁל יָמֵינוּ . הַכֹּתֶל הַמַעֲרָבִי בִּנְיַן הַכְּנֶסֶת טַחֲנַת הַקֶמַח הַאִם הֲיִי תֶם בְּאַחַד הַמְק וֹמוֹ ת הָאֵלֶה ? אִם כֵּן , סַפְּר וּ מָה רְאִי תֶם בּ וֹ . אִם לֹ א הֲיִיתֶם , הַאִם תִרְצוּ לְבַקֵר בְּאַחַד הַמְק וֹמוֹ ת הָאֵלֶה ? סַפְּרוּ לָמָה . 51  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית