1 אֵיזוֹ עוֹנָה הִסְתַיְמָה לְפִי הַשִׁיר ? הַקִיפוּ אֶת הַצִיוּר הַמַתְאִים . 2 אֵיזוֹ עוֹנָה מַתְחִילָה לְפִי הַשִׁיר ? הַקִיפוּ אֶת הַצִיוּר הַמַתְאִים . 3 גַם אַתֶם מַרְגִישִׁים כְּמוֹ הַיֶלֶד בַּשִׁיר ? צַיְרוּ אוֹ סַפְּרוּ . 11  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית