ף

כִּתְבוּ מִלִים . כִּתְבוּ כָּל מִלָה בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . ס וֹ ף , ס וֹ ף , ס וֹ ף , ס וֹ ף , ס וֹ ף , ס וֹ ף , ס וֹ ף , , , , , מַ דָ ף , מַ דָ ף , מַ דָ ף , מַ דָ ף , מַ דָ ף , מַ דָ ף , , , , צָ עִ י ף , צָ עִ י ף , צָ עִ י ף , צָ עִ י ף , צָ עִ י ף , צָ עִ י ף , , , , כַּף מַדָף קְלָף צָעִיף 57 מ תשרקץצףפפעסןנם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית