כִּתְבוּ מִלִים . ק וֹ ץ , ק וֹ ץ , ק וֹ ץ , ק וֹ ץ , ק וֹ ץ , ק וֹ ץ , ק וֹ ץ , , , , , סָ גַ ר , סָ גַ ר , סָ גַ ר , סָ גַ ר , סָ גַ ר , סָ גַ ר , , , , גָ נַ ב , גָ נַ ב , גָ נַ ב , גָ נַ ב , גָ נַ ב , גָ נַ ב , , , , גִ נָ ה , גִ נָ ה , גִ נָ ה , גִ נָ ה , גִ נָ ה , גִ נָ ה , , , , 53 מ תשרקץצףפפעסןנם הַקִיפוּ רַק אֶת מָה שֶׁאֶפְשָׁר לְהַכְנִיס לַכִּיס . כִּתְבוּ מִלִים . תַ רְ נְ ג וֹ למַ בְ רֵ גמ וֹ צֵ ץ מַ גֶ בֶ תעֵ ץגָ מָ ל עָ צִ יץגִ י טָ רָ החֲ ר וּ זִ י ם 54 לךכיטחזוהדגבא פָּגַשְׁתִי . פָּגְשָׁה אוֹ פָּגַשׁ אוֹ כִּתְבוּ הַיוֹם אֶת הַגַנֶנֶת שֶׁלִי מִגַן חוֹבָה . רוֹנָה אֶת אַבָּא בַּכְּנִיסָה לַבַּיִת . הַמְנַהֶלֶת הַיוֹם אֶת הַמוֹרֶה הֶחָדָשׁ . תֹמֶר אֶת לִירוֹן בְּמִגְרַשׁ הַכַּדוּרֶגֶל . גְלִידָה רַק בַּמְקוֹמוֹת הַמַתְאִימִים . כִּתְבוּ הַ מְלוּחָה . הַ קָרָה . הַ טְעִימָה . הַ וְ רֻדָה . מִי ץ רַק בַּמְקוֹמוֹת הַמַתְאִימִים . כִּתְבוּ הַ קַר . הַ מָתוֹ ק . הַ צוֹחֵק . הַ צָהֹב . 55 מ תשרקץצףפפעסןנם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית