לָבַשׁ . לָבְשׁ וּ אוֹ לָבְשָׁה אוֹ כִּתְבוּ שִׁירָה מִכְנָסַיִם קְצָרִים . הָיָה חַם וּמַתָן לֹא מְעִי ל . נַעֲמָה שִׂמְלָה פִּרְחוֹנִית . בְּיוֹם הָעַצְמָאוּת כָּל הַיְלָדִים חֻלְצוֹת לְבָנוֹת . יַלְק וּ ט רַק בַּמְקוֹמוֹת הַמַתְאִימִים . כִּתְבוּ הַ כָּבֵד . הַ שָׂבֵעַ . הַ מָלֵא . הַ בַּכִּתָה . שֶׁמֶשׁ רַק בַּמְקוֹמוֹת הַמַתְאִימִים . כִּתְבוּ הַ זוֹרַחַת . הַ מְחַמֶמֶת . הַ צוֹמַחַת . הַ שׁוֹ קַעַת . 47 מ תשרקץצףפפעסןנם הַקִיפוּ רַק אֶת מָה שֶׁאֶפְשָׁר לְקַפֵּל . כִּתְבוּ מִלִים . שַׁ בָּ תשַׁ רְ בִ י טכִּ פָּ ה שְׂ ר וֹ ךְ שְׂ מִ י כָ ה שִׂ מְ לָ ה פַּ טִ י שׁמִ טְ רִ יָ הטְ רַ קְ ט וֹ ר 46 לךכיטחזוהדגבא כִּתְבוּ מִלִים . כִּתְבוּ כָּל מִלָה בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . מִ טָ ה , מִ טָ ה , מִ טָ ה , מִ טָ ה , מִ טָ ה , מִ טָ ה , , , , ָ ת ,ָ ת , שַׁ בָּ ת , שַׁ בָּ ת , שַׁ בָּ ת , שַׁ בּ שַׁ בּ ָ ת , , , ,שַׁ בּ נָ חָ שׁ , נָ חָ שׁ , נָ חָ שׁ , נָ חָ שׁ , נָ חָ שׁ , נָ חָ שׁ , , , , טֵלֵפוֹן טַבַּעַת טַלִית 45 מ תשרקץצףפפעסןנם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית