כִּתְבוּ מִלִים . כִּתְבוּ כָּל מִלָה בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . בַּ יִ ת , בַּ יִ ת , בַּ יִ ת , בַּ יִ ת , בַּ יִ ת , בַּ יִ ת , בַּ יִ ת , , , , , ְ רֵ כָ ה ,ְ רֵ כָ ה , בְּ רֵ כָ ה , בְּ רֵ כָ ה , בּ בּ ְ רֵ כָ ה , , ,בּ נְ קֻ דָ ה , נְ קֻ דָ ה , נְ קֻ דָ ה , נְ קֻ דָ ה , נְ קֻ דָ ה, נְ קֻ דָ ה , , , , בַּיִת דֻבְדְבָנִים מַחֲבַת בָּרָד 33 מ תשרקץצףפפעסןנם הַקִיפוּ רַק אֶת הַחֲפָצִים שֶׁאֶפְשָׁר לְשַׂחֵק בָּהֶם . כִּתְבוּ מִלִים . ֶ רֶ תסַ נְ דָ לַ ד וּ רמַ חְ בּ כּ ָ ה סְ בִ י ב וֹ ןֻ בִּ י וֹ תבּ קֻ בּ ֶ בֶ תד וֹ מִ י נ וֹ מְ חַ דֵ ד רַ כּ 34 לךכיטחזוהדגבא בָּדַק . בָּדְקָה אוֹ בָּדַקְתִי אוֹ כִּתְבוּ הַטֶכְנָאִית אֶת הַמַחְשֵׁב . הַמוֹרֶה אֶת שִׁעוּרֵי הַבַּיִת . אֶת הָאוֹפַנַיִם הַיְשָׁנִים שֶׁלִי . הָרוֹפְאָה לִי אֶת הַגָרוֹן . דְב וֹרָ ה רַק בַּמְקוֹמוֹת הַמַתְאִימִים . כִּתְבוּ הַ מְזַמְזֶמֶת . הַ עוֹקֶצֶת . הַ תוֹפֶרֶת . הַ בַּכַּוֶרֶת . בַּיִת רַק בַּמְקוֹמוֹת הַמַתְאִימִים . כִּתְבוּ הַ חָכָם . הַ גָדוֹל . הַ חָדָשׁ . הַ גָבוֹהַ . 35 מ תשרקץצףפפעסןנם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית