כִּתְבוּ מִלִים . כִּתְבוּ מִלִים . הַשְׁלִימוּ אֶת צוּרַת הָרַבִּים . חַ סָ ה , חַ סָ ה , חַ סָ ה , חַ סָ ה , חַ סָ ה , חַ סָ ה , , , , ָ רִ יָ ה ,ָ רִ יָ ה , סֻ כָּ רִ יָ ה , סֻ כָּ רִ יָ ה , סֻ כּ סֻ כּ ָ רִ יָ ה , , ,סֻ כּ נָ סִ י ךְ , נָ סִ י ךְ , נָ סִ י ךְ , נָ סִ י ךְ , נָ סִ י ךְ , נָ סִ י ךְ , , , , חֲנֻכִּי וֹת נְהָרוֹת נְסִי כוֹ ת - נְ סִ י כָ ה - נָ הָ ר - ִ יָ החֲ נֻ כּ 23 מ תשרקץצףפפעסןנם ֻ רְ סָ הסִ י רנַ רְ קִ י סתִ י רָ ס כּ ִ תָ הכּ כִּתְבוּ מִלִים . ָ רִ י תס וּ סִ י ןכּ סַ כּ הַקִיפוּ רַק אֶת מָה שֶׁנִמְצָא בְּתוֹךְ הַבַּיִת . 24 הַקִיפוּ אֶת הַמִלָה הַמַתְאִימָה לְכָל תְמוּנָה . תַנִי ן תַנוּ רכִּי ס סוּססֻכָּרִ יָה נְסִי כָה לךכיטחזוהדגבא נִכְנְס וּ . נִכְנַס אוֹ נִכְנְסָה אוֹ כִּתְבוּ אָחִי הַבַּיְתָה . אִמָא לַמְכוֹנִית . הַכֶּלֶב לַגִנָה . הַיְלָדִים לַכִּתָה . ס וּ ס רַק בַּמְקוֹמוֹת הַמַתְאִימִים . כִּתְבוּ הַ דוֹהֵר . הַ בָּאֻרְוָה . הַ זוֹחֵל . הַ שׁוֹתֶה . סֻכָּה רַק בַּמְקוֹמוֹת הַמַתְאִימִים . כִּתְבוּ הַ בֶּחָצֵר . הַ מְקֻשֶׁטֶת . הַ מִזְכוּכִית . הַיְ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית