כִּתְבוּ מִלִים . ח ? חַ ? אֵיפֹה שׁוֹמְעִים אֵיפֹה שׁוֹמְעִים כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . 5 ח וֹ ר , ח וֹ ר , ח וֹ ר , ח וֹ ר , ח וֹ ר , ח וֹ ר , ח וֹ ר , , , , , יָ רֵ חַ , יָ רֵ חַ , יָ רֵ חַ , יָ רֵ חַ , יָ רֵ חַ , יָ רֵ חַ , יָ רֵ חַ , , , , , ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח 12 12 חַ מ תשרקץצףפפעסןנם רוּחַ רַק בַּמְקוֹמוֹת הַמַתְאִימִים . כִּתְבוּ הָ חַמָה . הָ כְּחֻלָה . הָ חֲזָקָה . הָ רָזָה . הָ נְעִימָה . הָ מְלַטֶפֶת . הָ רְעֵבָה . הָ עֲצוּבָה . הָ חֲמוּצָה . הָ קָרָה . 6 ר וּ חַ לךכיטחזוהדגבא ר וּחַ . יָרֵחַ אוֹכִּתְבוּ בַּלַיְלָה נָשְׁבָה קָרָה וְיָרַד גֶשֶׁם . הַ מֵאִיר בַּלַיְלָה . לִפְעָמִים הַ נִרְאֶה כְּמוֹ כַּדוּר גָדוֹל . חֲזָקָה הִפִּי לָה אֶת הַתַפּוּחִים מֵהָעֵץ . לִפְעָמִים הָעֲנָנִים מַסְתִירִים אֶת הַ . כְּדֵי לְהָעִיף עֲפִיפוֹן צָרִיךְ . כִּתְבוּ חֲרוּזִים . שָׁחוֹר קֵרֵחַ מָרוּחַ יָרֵחַר וּחַחוֹ ר 7 מ תשרקץצףפפעסןנם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית