מָה חָסֵר בַּמִלָה ? הַשְׁלִימוּ גָ, גִי או ג, כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . נַהָמָל לתַרְדָ םבְּרָ רנַאַס מַגָשׁ מָה מַתְאִים ? כִּתְבוּ מִתַחַת לְכָל צִיוּר . נַהָג • גַנָן • נַגָר • נַגָנִית מִ ן נִי ם תִירִ שִׂ שִׁיקִ ץצִיףפִעִ סִי פִּי 53 צִבְעוּ רַק אֶת הַדְבָרִים שֶׁשׁוֹמְעִים בָּהֶם ג . מָה צְבַעְתֶם ? כִּתְבוּ חָמֵשׁ מִלִים . גִ דִי חִבִּלִי ךכִכִּייִטִזִיוִ הִ בִי אִי 54  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית