מָה עוֹשׂוֹת הַפִּילוֹת בָּעֵדֶר כְּשֶׁפִּילוֹן חָדָשׁ נוֹלָד ? הַקִיפוּ אֶת הַצִיוּר הַמַתְאִים . כַּמָה שׁוֹקֵל פִּילוֹן כְּשֶׁהוּא נוֹלָד ? הַקִיפוּ אֶת הַצִיוּר הַמַתְאִים . מָה אוֹכֵל הַפִּילוֹן אַחֲרֵי גִיל חָמֵשׁ אוֹ שֵׁשׁ ? הַקִיפוּ אֶת הַצִיוּר הַמַתְאִים . 31 הַמִשְׁפָּחָה שֶׁל תָמָר דִי לִי ךכִכִּייִטִחִזִיוִהִגִבִיבִּ אִי אֲנִי דָנִי, הָאָח הַחַיָל שֶׁל תָמָר . אֲנִי מִינִי ! 32 מִי בַּמִשְׁפָּחָה שֶׁל תָמָר ? כִּתְבוּ כָּל מִשְׁפָּט בַּבָּלוֹן הַמַתְאִים בַּצִיוּר בְּעַמוּד 32 . עֲנוּ עַל הַשְׁאֵלוֹת . מִי אַבָּא שֶׁל תָמָר ? מִי הָאָח שֶׁל רָם ? מִי הַבַּת שֶׁל אָמִיר ? מִי אִמָא שֶׁל דָנִי ? מִי הָאָח שֶׁל דָנִי ? • אֲנִי אָמִיר, אַבָּא שֶׁל תָמָר . • אֲנִי נִילִי, אִמָא שֶׁל תָמָר . • אֲנִי דָנִי, הָאָח הַחַיָל שֶׁל תָמָר . • אֲנִי רָם, הָאָח שֶׁל תָמָר . • אֲנִי מִינִי ! אָמִיר אַתְבַּמִשְׁפָּחָה שֶׁל תָמָר ? מִ ן נִי ם תִישִׂ שִׁי רִ קִ ץצִיףפִעִסִי פִּי 33  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית