יֵשׁ מִלָה כָּזֹאת בְּעִבְרִית ? כִּתְבוּ יֵשׁ אוֹ אֵין . תַלְמִיד, תַרְמִיל, דַחְלִיל, תַלְמִי דָה . תַרְמִילָה . דַחְלִילָה . יָחִיד וְרַבִּים . כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מַמְתָק אַרְנָק תַרְמִיל חָלִיל מַמְתַקִים מָה מַתְאִים לַצִיוּר ? מִתְחוּ קַו . יֵשׁ מִ ן נִי ם תִישִׂ שִׁי רִ קִ ץצִיףפִפִּיעִסִי 23 שִׁיר חָדָשׁ תָמָר לָמְדָה שִׁיר חָדָשׁ . תָמָר שָׁרָה אֶת הַשִׁיר לְאַבָּא . אַבָּא נָתַן לְתָמָר נְשִׁיקָה . תָמָר לִמְדָה אֶת רָם לָשִׁיר אֶת הַשִׁיר . בַּלַיְלָה אִמָא בָּאָה . רָם שָׁר אֶת הַשִׁיר לְאִמָא . אִמָא אָמְרָה : מָחָר נָשִׁיר אֶת הַשִׁיר בְּיַחַד . עֲנוּ לְפִי הַסִפּוּר . מִי שָׁר אֶת הַשִׁיר לְאַבָּא ? מִי שָׁר אֶת הַשִׁיר לְאִמָא ? מִי נָתַן נְשִׁיקָה לְתָמָר ? מִי בָּאָה בַּלַיְלָה ? מִי יָשִׁיר אֶת הַשִׁיר מָחָר ? תָמָראַ בָּא דִי לִי ךכִכִּייִטִחִזִיוִהִגִבִיבִּ אִי 24  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית