קִ מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? מִתְחוּ קַו כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . לִילִי מִשִׁינִי מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . שִׁי שָׁ אִי אָ נִי נָ מִ מַ לִי לָ קַ קִי מִ תִישִׂ שִׁי רִ קִ ץצִיףפִפִּיעִסִין נִי ם מִיאִ 17 לתַרְשָׁהלחָדָהתַלְ מָה חָסֵר בַּמִלָה ? הַשְׁלִימוּ מִי, לִי, מִי, נִי, לִי, שִׁי, מִי, אִ, לִי, קִי אוֹ נִי כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . שִׁי מָהרְרדְקנַקְ דצָתקַןתַלדַחְ דְבַשׁ מַמְתַקִים חָלָב לַחְמָנִיָה נַקְנִיק רִבָּה דִי לִי ךכִכִּייִטִחִזִיוִהִגִבִיבִּ אִי 18 מָה אִמָא לֹא קָנְתָה ? כִּתְבוּ . מָה אִמָא קָנְתָה ? הַקִיפוּ בָּרְשִׁימָה . דְבַשׁ מַמְתַקִים חַלָה לַחְמָנִיָה נַקְנִיק רִבָּה מָה אִמָא קָנְתָה לְשַׁבָּת ? דְבַשׁ חָלָב אִמָא, לֹא קָנִית נַקְנִיק חַלָה ! מַמְתַקִים ? מִ ן נִי ם תִישִׂ שִׁי רִ קִ ץצִיףפִפִּיעִסִי 19  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית