נָדָב חָשַׁב . יָשַׁב תָמָר חָשְׁבָה . יָשְׁבָה שְׁ נָדָב שָׁתַק . תָמָר שָׁתְקָה . תְ נָדָב שָׁרַק . רְ תָמָר שָׁרְקָה . שָׁרְקָה כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה מַתְאִים ? מִתְחוּ קַו . ְׇ הַׇ לׇ ךכׇכׇּ יׇ טׇ חׇ זַוׇהַ דׇ גַ בׇבַּ אׇׇ 74 הַשְׁלִימוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . הַשְׁלִימוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . שָׁרְקָהשָׁרַק לָמְדָה יָשַׁב שָׁבַר בָּרְחָה שָׁתְתָה בָּנָה תָמָרתָמָר שָׁתְתָהתָמָר תָמָר שָׁתְתָה • לָמְדָה • בָּרְחָה • יָשְׁנָה מׇתׇ שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇ ןנׇם 75 בְְ דְ | נְ | חְ | שְ | לְ | יְ | מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? הַקִיפוּ . שַׁ שְׁ לְ לַ חַ חְ דְ דָ בְ בַ נָ נְ הַשְׁלִימוּ אֶת הַמִלָה, וְּמִתְחוּ קַו לַצִיוּר הַמַתְאִים . אַנָב 8 מׇתׇ שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇ ןנׇם אַנָק קַמָר 73  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית