שׁחָרַחרשָׁחנָ הַשְׁלִימוּ בָּ אוֹ בַ . מָה נִגְמָר בְּ - ב ? כִּתְבוּ . מַחֲתמָהנָנָהבָּ רָד כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . קִרְאוּ אוֹתָן . יָ לָ שַׁב חָבַשׁ חָ מׇתׇ שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇ ןנׇם 69 אַבָּא יָשַׁב • נָדָב רָקַד • אַבָּא שָׁאַב אָבָק • נָדָב שָׁתָה חָלָב לָבַשׁ יָשַׁב מָה מַתְאִים ? מִתְחוּ קַו . מָה מַתְאִים ? כִּתְבוּ מִתַחַת לְכָל צִיוּר . הֵעָזְרוּ בַּמַחְסָן . לׇ ךכׇכׇּ יׇ טׇ חׇ זַוׇהַ דׇ גַ בׇבַּ אׇ 70 כֵּן אוֹ לֹא ? סַמְנוּ לְפִי הַסִפּוּר כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . שַׁחַר שָׁרַק . תָמָר שָׁרָה . נָדָב שָׁר . בָּרָק רָקַד . אַיָלָה שָׁרָה . רַק רָם לָחַשׁ : תָמָר, אַבָּא נָח . . . לֹאכֵּן נָדָב רָקַד ? אַבָּא שָׁר ? בָּרָק רָקַד ? אַיָלָה שָׁרָה ? רָם לָחַשׁ ? תָמָר נָחָה ? שַׁחַר שָׁרַק ? מׇתׇ שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇ ןנׇם 71  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית